ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ З РЕАЛЬНИМ СЕКТОРОМ

  Надія Параниця (Ірпінь, Україна) |    Download article

Забезпечення економічного зростання – одне з найважливіших завдань, що стоять перед економікою країни. Хоча емпіричні дослідження часто доводять прямий зв’язок між фінансовим та економічним зростанням, залишається багато спірних питань про те, як ці результати повинні бути інтерпретовані. Завдяки глобалізації фінансової системи та економіки виникають нові фінансові інструменти, це призводить до виникнення нових видів ризиків, що вимагає нових наукових досліджень. Детального дослідження потребує проблема поглибленого вивчення коливань змінних фінансового ринку в сучасних економічних умовах.