ГРОШІ У СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

  Тетяна Луженецька (Вінниця, Україна) |    Download article

Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема грошей традиційно розглядається в руслі економічної галузі знань. Гроші, про які піде мова, не називалися в середні століття одним-єдиним словом – ні на латині, ні на місцевих говірках. Гроші не були персонажами першого плану в середньовічну епоху – ні з економічної, ні з політичної, ні з психологічної та етичної точок зору. Слова в середньовічному французькою мовою, які найближче до сучасного поняття грошей, – «monnaie», «denier», «pecune» . Тодішні реалії, до яких можна було б застосувати термін «гроші» сьогодні, були головними з втілень багатства. В економічній реальності людина перебуває у двох сферах – духовній і речовій. Гроші є узагальненою формалізованою стороною речового світу. Наявність різних речей у людей встановлює між ними певну ієрархію, яку вони сприймають природно і прагнуть посісти в ній певне місце. Отже, залишається особливо виділити проблему визначення грошей в тому сенсі, в якому їх зазвичай розуміють сьогодні і в якому вони були розглянуті раніше. Також необхідно врахувати різноманіття значень, зміст яких вкладається в слово «гроші» .