ОБЛІКОВА СТАВКА НБУ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

  Лариса Куковіца (Вінниця, Україна) |    Download article

В сучасних умовах ринкових трансформаційних перетворень в Україні регулювання грошового ринку відбувається досить складно. В процесі реформування національної економіки, монетарна політика є фактором зміни пропозиції грошей. Діяльність Національного банку України в галузі процентної політики впливає на становище всіх суб’єктів економічної діяльності та фінансових установ, кон’юнктуру ринку та розвиток економіки в цілому. Центральні банки розвинених країн активно використовують облікову ставку для регулювання економічних процесів: стимулювання економічного розвитку чи стримування інфляції. Існує необхідність підвищення ефективності монетарної політики.