ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЯК ЗАСОБУ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ

  Аліна Шавлай (Вінниця, Україна) |    Download article

Головною умовою сталого і ефективного функціонування економіки країни є постійне вдосконалення діючих систем управління підприємствами на базі використання сучасних досягнень менеджменту і підприємництва. Особливу роль на підприємстві відіграють принципи, методи та способи мотивування праці, які виступають ведучим організаційно-економічним інструментом управління трудовою діяльністю працівників підприємств. У зв’язку з цим важливого значення набуває вирішення як теоретичних, так і практичних проблем управління трудовою діяльністю персоналу шляхом застосування нових соціально-економічних методів мотивації праці, що надали б змогу підвищити зацікавленість робітників продуктивно і якісно працювати на підприємствах різних галузей економіки.