МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МІНІМІЗАЦІЇ АГРОРИЗИКІВ КРУПЯНОЇ ІНДУСТРІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  Олена Орленко (Херсон, Україна)  |    Download article

В Україні процеси реформування аграрного сектору проходять повільними темпами. Однією з причин такого стану є те, що на початку реформ в аграрному виробництві не були враховані можливі ризики реформування та їх вплив на результати діяльності сільгосппідприємств, а також не були напрацьовані адекватні інструменти та механізми їх мінімізації[7]. Стає зрозумілим, що система мінімізації агроризиків, як комплекс ефективних механізмів та інструментів держави та приватного сектору, є необхідною складовою частиною  ринкової інфраструктури та одним з базових елементів сталого розвитку круп’яної індустрії.