ІВАН СТЕШЕНКО ПРО РОЗБУДОВУ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ

  Галина Лисенко, Світлана Волкова (Дніпропетровськ, Україна) |    Download article

Постановка проблеми. Сучасне суспільство переживає кризу в усіх сферах життя: економічному, політичному, духовному. Особливо привертають увагу проблеми освітянського сектору, де вочевидь прослідковується розбіжність між нагальними потребами суспільства у питанні підготовки підростаючого покоління і реальним станом речей. Незважаючи на той факт, що Україна відзначила вже 23-ю річницю від дня проголошення незалежності, проблема формування у молоді національних почуттів і гордості за свою державу лишається нерозв’язаною.