АРХІТЕКТУРНІ ШЕДЕВРИ Д. ДЯЧЕНКО

  Людмила Лановюк (Київ, Україна)  |    Download article

У царині архітектури початку ХХ ст. українські митці прагнули відшукати втрачений національний стиль, творчо переосмислюючи традиції народної дерев’яної архітектури і «козацького бароко». У цьому напрямку плідно працював Д. Дяченко, один із засновників самобутнього архітектурного стилю – українське необароко.