СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ЕВФЕМІСТИЧНИХ НОМІНАЦІЙ У СУЧАСНІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ

  Зореслава Дубинець (Армянськ, Україна) |    Download article

Вагому частку лексичного та фразеологічного фонду нашої мови становлять евфемістичні номінації, які відображують соціокультурні й ціннісні орієнтири українців. Особливості творення евфемістичних номінацій стали об’єктом уваги Л. Булаховського, Ж. Варбот, С. Відлака, А. Домбровської, А. Кацева, Л. Крисіна, Б. Ларіна, В. Москвіна, О. Реформатського, О. Сєнічкиної, К. Серажим, О. Тараненка, Б. Томашевського, Б. Уоррена та інших лінгвістів. Найбільше цікавив науковців словотвірний аналіз евфемізмів розмовно-побутового стилю (Г. Аркушин, І. Мілєва, О. Януш та ін.). Проте сьогодні одним із основних джерел творення й поширення евфемістичних номінацій є художній дискурс.