РОЛЬ СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОГО ФОРМУВАННЯ ФІЛОЛОГА-УКРАЇНІСТА

  Людмила Довбня (Переяслав-Хмельницький, Україна) |    Download article

У процесі фахової підготовки філолога-україніста значну роль відіграють навчальні дисципліни історико-лінгвістичного циклу: старослов’янська мова, історична граматика української мови та історія української літературної мови, – при опануванні яких студенти пізнають закони внутрішнього розвитку мови, що дає їм змогу зрозуміти й усвідомити характер її сучасної системи як у літературній, так і в діалектних формах існування.