АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЦІНОУТВОРЮЮЧИХ ФКТОРІВ НА ВАРТІСТЬ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ЗА ДОПОМОГОЮ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

  Ірина Глаголева (Стрий, Україна)  |    Download article

В даний час запеклі суперечки викликають питання оцінки земельних ділянок, в тому числі і питання, пов'язані з оскарженням вже встановленої кадастрової вартості земельних ділянок. У статті аналізується вплив декількох ціноутворюючих факторів на вартість земельної ділянки та встановлюється кількісна залежність ринкової вартості від найбільш значущих параметрів. Для аналізу відмінностей і розрахунку коригувань оцінювачі застосовують кількісні та якісні методи. Для цього дослідження і подальшої оцінки ринкової вартості земельних ділянок був використаний метод регресійного аналізу. Основною метою регресійного аналізу є створення моделі з оптимальним числом факторів і визначення впливу кожного з них окремо, а також сукупного їх впливу на модельований показник ринкової вартості об'єктів оцінки.