ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО КОНЦЕПТУ WINNING В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

  Кузнецова А.В. (Дніпро, Україна)  |    Download article

Дана робота присвячена дослідженню структурно-семантичних особливостей концепту WINNING у фразеологічній картині світу. На сучасному етапі розвитку лінгвістики все більше уваги приділяється засобам мови, що вербалізують знання про оточуючий світ, в якому здійснює свою діяльність людина, носій мови.