КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВИГУНІВ

  Олексій Шубний (Лозова, Україна) |    Download article

Однією з найважливіших передумов підтримки високого рівня ефективності та надійності двигуна є своєчасне виявлення та попередження несправностей, що виникають під час експлуатації. Визначення технічного стану транспортного засобу без його розбирання і формування висновків про необхідність технічного обслуговування або ремонту називається діагностуванням.