ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  Влада Білогур (Мелітополь, Україна)  |    Download article

Актуальність нашого дослідження обумовлена необхідністю подолання великої кількості невирішених протиріч, які характеризують тенденції розвитку вищої освіти, впливають на громадянську освіту студентів.