ПОЗИТИВНИЙ ВПЛИВ ПЛАВАННЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯX ХРЕБТА

  Мила Долиніна, Світлана Коляденко (Київ, Українв) |    Download article

Актуальність: Проблема захворювань опорно-рухового апарату досить актуальна для студентського віку. Опорно-руховий апарат - це основа всього тіла, завдяки якій ми можемо пересуватися, приймати певні пози. Порушення та хвороби кістково-м'язової системи характеризуються больовими відчуттями (нерідко постійного характеру), зниженням рухливості, погіршенням моторики та функціональних можливостей, обмежують здатність людини до трудової діяльності, погіршують якість її життя. Виникає загроза не тільки здоров'ю, а й правильному формуванню молодого організму, який росте та розвивається. Оздоровчий та профілактичний ефект масової фізичної культури тісно пов'язаний із посиленням функцій опорно-рухового апарату, підвищеною фізичною активністю та активізацією обміну речовин [5]. Порушення та хвороби кістково-м'язової системи займають провідне місце серед факторів інвалідності у світі.