ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІВЧАТ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  Світлана Герасименко, Євгеній Буркало (Дрогобич, Україна) |    Download article

Фізична підготовленість є важливою характеристикою здоров’я. Зміцнення здоров’я та підвищення рівня фізичної підготовленості – важливі умови забезпечення всебічно та гармонійно розвиненої особистості. Для цілеспрямованого впливу на розвиток особистості дитини необхідне вивчення показників фізичної підготовленості, що є актуальними при розробці педагогічних впливів, спрямованих на покращення фізичного стану дітей.