СУБ’ЄКТИВНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

  Інна Мазоха, Валерія Константинова (Ізмаїл, Україна) |    Download article

На сучасному етапі розвитку українського суспільства відбуваються зміни в усіх сферах соціального і духовного життя, що не може не відбиватися на особистісному психологічному благополуччі. Враховуючи складні умови воєнного стану та світової пандемії психологічне благополуччя особистості, як показник її психологічного здоров’я, набуває особливої ваги. Під час війни поступово, не завжди помітно, але невідворотно змінюються ціннісні орієнтації, життєві перспективи, стосунки з оточенням, ставлення до себе і свого життя. Війна руйнує базові почуття безпеки, захищеності, стабільності, передбачуваності, провокуючи зміни процесів життєдіяльності, самореалізації, що впливає на переживання особистісного благополуччя. Т.М. Титаренко вважає, що «психологічне благополуччя не зводиться до гедоністичних насолод, а пов’язане насамперед з подальшим розвитком особистості, досягненням нею більш високого рівня відповідальності за власне теперішнє і майбутнє.