СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

  Леся Тараєвська, Тетяна Нестерук (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article

В умовах високої економічної динаміки конкурентні переваги швидко набуваються та втрачаються. Це зумовлено прискоренням темпів науково-технічного прогресу та нестабільним економічним середовищем, посиленням конкуренції внаслідок глобалізації економіки та фінансової кризи, що виникла в останні роки. Важливою для підприємств є проблема адаптації до змін ринкової ситуації та зовнішнього середовища. Кожна діюча організація пов'язана з факторами зовнішнього середовища і перебуває в стані постійних змін, забезпечуючи тим самим можливість виживання. Для довгострокового успіху підприємства повинні бути готові реагувати, тобто змінювати параметри своєї діяльності, на відносно слабкі сигнали зовнішнього середовища. Це пов'язано з тим, що успіх і майбутня прибутковість підприємства залежить від нього самого, зовнішніх умов, вимог і викликів, а також здатності оптимально реагувати на ці фактори. Щоб уникнути банкрутства та підвищити конкурентоспроможність у розвинених країнах підприємства впроваджують стратегію диверсифікації, яка допомагає адаптуватися до зовнішнього середовища та стабілізувати виробництво.