ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН З ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ- 181 «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

  Віктор ФЕДОРІВ (Камянець-Подільський, Україна) |    Download article

Сучасне суспільство вимагає від майбутнього фахівця з харчових технологій як трудового ресурсу, так і знань, умінь та навичок, які забезпечать стале функціонування та подальший розвиток країни у європейському вимірі. Реалізація стратегічних завдань, що ставляться до професійної підготовки майбутніх інженерів-технологів з харчових технологій потребує нових підходів щодо організації навчального процесу.