ДІАГНОСТИЧНІ АЛГОРИТМИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

  Дмитро Остафійчук, Тетяна Бірюкова (Чернівці, Україна) |    Download article

Алгоритм означає виконання операцій в певній послідовності, що призводить до вирішення завдань певного типу. Вони можуть бути представлені графічно, у вигляді схеми або словесно. Діагностичні алгоритми - це точна загальнозрозуміла інструкція про поетапне виконання в зазначеній послідовності елементарних розумових операцій і дій для захворювань, що проявляються даним ведучим синдромом.