ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В МУЗЕЙНІЙ ПРАКТИЦІ ЗІ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО»

  Тетяна Кормакова (Київ, Україна) |    Download article

Дистанційне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, які забезпечують інтерактивну взаємодію викладачів та студентів на різних етапах навчання і самостійну роботу з матеріалами інформаційної мережі. Новітні технології у навчальному процесі формують у молоді риси, необхідні для самореалізації в інформаційному суспільстві,надають можливість студентам отримати професійну освіту за дистанційною формою навчання.