ДМИТРО ЧИЖЕВСЬКИЙ — ІСТОРИК ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ

  Володимир Стеценко (Богуслав, Україна) |    Download article

Постать Дмитра Івановича Чижевського (1894–1977) — відомого українського філософа і славіста, історика філософської думки в Україні, посідає особливе місце серед видатних мислителів України. Зокрема, він є автором перших узагальнюючих праць з історії української філософії. Та Д. Чижевський не обмежував себе лише історико-філософською тематикою, спектр його наукових інтересів надзвичайно широкий: він писав на теми філософії й історії філософії, літературознавства, мовознавства, історії культури і релігії та ін.