ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

  Ірина Павленко (Суми, Україна) |    Download article

Актуальність та постановка проблеми. Освітні заклади в усьому світі щодня стикаються з сотнями проблем для вирішення яких потребують застосування кардинально нових методів, поглядів і підходів. Настав час переглянути підходи до викладання і навчання, які є актуальними в XXI сторіччі. Оновлення змісту освіти сьогодні вимагає розв’язання складної проблеми: як перетворити велику кількість знань у індивідуальне надбання та знаряддя кожної особистості. Реалізація будь-якої ідеї залежить виключно від людини та її бажання. Відповідно реформа освіти залежатиме від особи самого вчителя, який постійно перебуває в контакті з дитиною.