ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ПІДЧАС НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ

  Олена Цогла (Львів, Україна) |    Download article

Нині в школі навчаються діти, які ростуть в умовах новітнього інформаційного середовища, що виникало як результат доступності, практично кожній дитині,мобільних технологій та Інтернету. Саме тому, без урахування цих змін, годі організувати ефективне навчання природничих дисциплін в середній школі в наш час. Неможливо зацікавити сучасного учня читанням чималих параграфів сухої теорії. І якщо раніше, лише для навчання молодших школярів, використовували велику кількість ілюстрацій, малюнків, то зараз це вимога часу у викладанні природничих дисциплін в середній школі.