ДОСЛІД К МЕТОД НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

  Леся Колток, Наталія Кабан (Дрогобич, Україна) |    Download article

Природнича освітня галузь у початковій школі має велике значення для розвитку особистості молодшого школяра. Знання про природу розвивають ерудицію, світогляд, мислення, мовлення, волю, почуття, уяву, творчі та дослідницькі здібності, спостережливість, екологічну культуру, позитивні моральні якості, навички навчальної праці, різноманітні теоретичні й практичні способи діяльності, зокрема способи пізнавальної діяльності сприяють успішній адаптації у навколишньому середовищі і виконують важливу пропедевтичну функцію: сприяють підготовці дітей до вивчення у школі інших природничих дисциплін. Ця підготовка здійснюється як по лінії змісту, так і по лінії розвитку особистісних якостей і навичок навчальної праці.