КОМУНАЛЬНА ЖУРНАЛІСТИКА: СУТНІСТЬ ТА СЕМАНТИЧНИЙ ОБСЯГ ПОНЯТТЯ

  Наталія Ковтун, Нінель Власенко (Черкаси, Україна)  |    Download article

Сучасні темпи інформаційного розвитку та запити медіаудиторії вимагають якісно нових підходів до презентації журналістського контенту, особливо того, що стосується актуальних питань для широкого кола реципієнтів. Журналістика покликана невідкладно реагувати на ті суспільні виклики, що запотребувані в цільової аудиторії. Практичного для кожного із нас важливими постають комунальні потреби. Комунальна галузь охоплює широке коло питань, покликаних забезпечити «життєво важливі потреби людини». Ці потреби існують безперервно, тобто людина постійно споживає воду, користується газом, електроенергією, повинна мати необхідний доступ до водовідведення. Фактично існує необхідність безперервного надання комунальних послуг.