МЕТОДИКА ОБРОБКИ МАТРИЦЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТІВ, СКОРИГОВАНИХ НА ФАКТОР ВГАДУВАННЯ

  Валентина Ніколенко (Суми, Україна) |    Download article

Однією із проблем під час тестування є проблема, пов'язана зі спробами вгадати правильну відповідь. Вона є актуальною при тестуванні завданнями закритої форми з вибором однієї правильної відповіді. Відомо кілька підходів, пов'язаних із обробкою тестових результатів за наявності фактора вгадування.