МЕТОДИ І ФОРМИ РОБОТИ ПО ФОРМУВАВННЮ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ

  Любов Шкварун (Переяслав, Україна) |    Download article

Пріоритетною метою навчання літературному читанню в початковій школі є формування читацької компетентності молодшого школяра, усвідомлення себе як грамотного читача, здатного до творчої діяльності. Читацька компетентність визначається володінням технікою читання, прийомами розуміння прочитаного і прослуханого твору, знанням книг і вмінням їх самостійно вибирати, сформованістю духовної потреби в книзі як засобі пізнання світу і самопізнання. Це безпосередньо пов'язано зі специфіко-предметними вміннями, що формуються в ході уроків літературного читання.