ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТАРДЫҢ СТОРИТЕЛЛИНГ (STORYTELLING) ӘДІСІН ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ

  М.К. Булакбаева, Р.А. Скакова (Алматы, Казахстан) |    Download article

Еліміздегі Төтенше жағдайлар білім беру саласына да өзіндік өзгерістерін алып келді. Соның негізгі ерекшеліктері – онлайн білім беру. Онлайн білім берудің нәтиежелігін IT технологиялар мен сандық білім беруді толыққанды игеру арқылы жүзеге асыруға болады.