РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

  Євгенія Пашкович, Валентина Паукова (Київ, Україна) |    Download article

Контроль навчальної діяльності учнів є складовою навчального процесу. Він призначений для визначення успішності, аналізу та корекції подальшого процесу і є вагомою та невід’ємною частиною процесу підготовки фахівців у будь-якій сфері. Тому під час проєктування навчального процесу етап розробки та проведення контролю результатів навчання є дуже важливим та відповідальним.