КОМПОЗИТОРИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. ПРОЕКЦІЯ – ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ ХХ СТОЛІТТЯ

  Жорж Косинський (Одеса, Україна) |    Download article

Інформація про діяльність професійних композиторів на території українського Полісся означених областей відсутня майже до початку ХХ століття. П. Шиманський, досліджуючи музичну культури Волині 20-30-х років XXст., назвав цей період «поліським Ренесансом» і назвав його лідерів – композитори М.Тележинський та А.Річинський. Саме завдяки їх зусиллям, невтомній творчій та практичній діяльності українське Полісся у 20-30-х рр. ХХ ст. жило активним та плідним музичним життям.