СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗУ БОГОРОДИЦІ У НАРОДНІЙ МУЗИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ЖАНРУ ДУХОВНОГО ВІРША)

  Литвиненко Олена Володимирівна (Україна, Одеса) |    Download article

В українській фольклорній пісенній традиції образ Богородиці найбільш повно втілився в циклі колядок, які належать святочному зимовому обрядовому циклу Коляди/Різдва Христова. У вказаному жанрі акцентований, перш за все, Богоматеринський вимір святості Пречистої Діви, який у колядках передає народний модус бачення християнського догматично-богословського тлумачення багатогранного образу Богородиці.