Управління логістичною інфраструктурою підприємств

  Людмила Болдирєва, Євгенія Бутова (Полтава, Україна) |    Download article

Сучасні підходи до розвитку економічних процесів вимагають створення нових об'єднань промислових, комерційних підприємств і підприємств інфраструктури ринку, або організації інтегрованих логістичних ланцюгів, котрі здатні своєчасно, швидко та з мінімальними витратами здійснювати постачання продукції споживачеві. Існує тісний взаємозв'язок логістичної інфраструктури з фінансовою, економічно-правовою, зовнішньо-економічною, торгівельно-посередницькою, інформаційною інфраструктурами ринку та інфраструктурою ринку праці. Адже, вона є тим самим ефективним інструментом управління підприємством, який зможе забезпечити проривний синергетичний ефект.