УТВОРЕННЯ БІОПЛІВКИ CANDIDAALBICANS

  Ольга Рущак (Одеса, Україна) |    Download article

Однією з найбільш поширених форм існування бактерій у більшості природних умов, ймовірно, є біоплівки [17]. Сьогодні під терміном «біоплівка» розуміють особливу форму існування мікроорганізмів та їх спільнот, що утворюється на межі розділу фаз, зазвичай твердої і рідкої, складну за своїм хімічним та видовим складом, тривимірну структуру [2]. Біоплівки мають складну архітектуру – клітини, укладені в екзополімерний матрикс, який містить канали, наповнені рідиною. Структура біоплівки залежить від багатьох факторів: складу мікроорганізмів, їх фізіологічного стану, навколишнього середовища, характеру поверхні, до якої прикріплені клітини [1]. Здатність Сandida albicans утворювати біоплівки в організмі людини розглядають як один з основних механізмів вірулентності даного мікроорганізму[6]. Клітини слизової оболонки, поряд з одноразовими медичними пристоями, є найбільш поширеними субстратами, до поверхні яких можуть прикріплятися клітини цього дріжджоподібного гриба[4].