.ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЇ І ПОБУДОВИ ГРАФІКА

  Леся Цівина (Хорол, Україна) |    Download article

...Необхідна умова локального екстремуму. Якщо функція має в точці локальний екстремум, то в цій точці похідна функції дорівнює нулю...