ВИДОВИЙ СКЛАД РОДИНИ APIACEAE (UMBELLIFERAE) MORIS. У ФЛОРІ ШУМСЬКОГО (КРЕМЕНЕЦЬКОГО) РАЙОНУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Руслан Яворівський, Оксана Спас (Тернопіль, Україна) |    Download article

Родина Зонтичні або Селерові (Apiaceae (Umbelliferae) Moris.)) – одна із найбільш чисельних родин світової флори, котра у загальному нараховує близько 300 родів та понад 3 000 видів, які поширені космополітно, тобто по всій земній кулі та у різних екологічних умовах, проте, їхня найбільша видова різноманітність спостерігається у помірно теплих та позатропічних областях північної півкулі з сухим кліматом. На території України в умовах її природної флори, як декоративні та господарсько цінні трапляються представники 66 родів та 155 видів Apiaceae (близько 5,2 % від загальносвітової чисельності видів родини).