Основні положення в систематиці представників Acarina

  Юлія Негреба (Суми, Україна) |    Download article

Акариформні кліщі - це найчисельніший ряд кліщів, завдяки інтенсивному вивченню акарології, особливо останнім часом, щорічно з'являються описи сотень нових видів. Різноманітність акариформних кліщів дуже велика. Ряд ділиться на два підряди: саркоптиформні кліщі (Sarcoptiformes) і тромбідіформі кліщі (Trombidiformes). До першого відносяться такі великі і різноманітні групи, як панцирні, тирогліфоїдні кліщі і ряд паразитичних - пір'яні, волосяні, коростяві.