АВТОРСЬКЕ ПРАВО В ІНТЕРНЕТІ: ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ І ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ

  Поліна Малишева (Харків, Україна) |    Download article

Актуальність даної теми визначається тим, що широке використання Інтернету породжує не лише нові можливості, а й низку проблем щодо ефективного захисту та охорони прав інтелектуальної власності. Інтернет стає віртуальним ринком обороту і збуту продукції із порушенням виключних прав авторів та інших правовласників. За даними Міжнародного альянсу інтелектуальної власності рівень комп’ютерного піратства в Україні становить 86%. Основною проблемою є невідповідність до сьогоденних реалій та малоефективність існуючих механізмів захисту.