МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ У НОВИХ ОСВІТНІХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Валентина Кудринецька, Світлана Герасименко (Вінниця, Україна) |    Download article

У нових освітніх і соціокультурних умовах особливу актуальність набуває розробка питань полікультурної освіти та виховання, використання позитивного світового досвіду накопиченого в цій галузі. Реформування освіти в Україні передбачає впровадження нових підходів у підготовці майбутніх фахівців, втілення нових стратегій. В умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів, які прискорюють міжнародну міграцію, країни світу стають полікультурними, поліетнічними й полілінгвальними суспільствами.