“ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ”

  Олена Калініченко (Боярка, Україна) |    Download article

Приватна вища освіта – важлива складова забезпечення кваліфікованими кадрами економіки країни. Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю визначити організаційно педагогічні умови управління приватним ВНЗ в Україні. Найбільш широко це питання розглядали такі науковці як А.Амбросов, В.Астахов, В.Астахова, Є.Астахова, К.Астахова, Д.Стетар, Н.Шаронова та ін.