ОҚУШЫЛАРДЫҢ ИНФОРМАТИКА ПӘНІНЕ ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

  Айнұр Далабаева (Казахстан, Нур-Султан)  |    Download article

Информатика - бұл ақпаратты сақтау, түрлендіру және ақпарат беру процестерімен байланысты адам қызметінің саласы. Менің информатиканы оқу үдерісіндегі міндетім - оқушыларға компьютерді қалай қолдануды үйрету ғана емес, оның мүмкіндіктерін іске асыру, оның біздің өміріміздегі рөлін анықтау, әлемді танып білуде бізге қандай көмек бере алатындығын түсіну.