ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СЕРІЙНОГО ЗЛОЧИНЦЯ

  Садовий Ростислав (Дніпро, України) |    Download article

Криміналістика та юридична психологія досить давно вивчають особистість серійних злочинців, однак, якщо проаналізувати динаміку досліджень, з досить високим ступенем надійності можна зробити висновок про зниження ефективності даного дослідження. Використовувані в сучасній криміналістичної та психологічній науці методики, що базуються на даних про особу злочинця, є в основному запозиченими (методика побудови психологічного профілю невідомого злочинця, методика географічної профілізації, методика «аналіз тверджень»).