ЭЛЕКТРОСТАТИКА БӨЛІМІН ОҚЫТУ МОДЕЛІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

  Сәуле Нұрқасымова, Күнсәуле Өмірзақ (Астана қаласы, Казақстан Республикасы) |    Download article

XXI ғасырды педагогика ғылымының жедел даму ғасыры деп атасақ, көп қателесе қоймаймыз. Себебі педагогикалық теория мен практика жаһандану, ақпараттандыру, бағдарлық және қашықтықтан оқыту, қоғамның демократияландыру процестерінің ықпалымен толығынан дерлік өзгеріп әлеуметтік құндылықтар жаңаруда. Білім беру процесі ізгілендіріліп, жеке тұлғаға, әлемдік мәдениетке бағытталған білім беру жүйелері қалыптасуда, жаңа педагогикалық технологиялар енгізіліп, білім беру парадигмалары өзгеруде.