Реалізація алгоритмів переведення цілого числа із десяткової системи числення у двійкову та вісімкову З ВИКОРИСТАННЯМ АвТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

  Сергій Загребельний, Олексій Кабацький (Краматорськ, Україна) Олена Загребельна (Костянтинівка, Україна) |    Download article

Актуальність. Для опису кількісної інформації здавна використовують числа. При вивченні основ програмування йде ознайомлення з двійковою системою числення, вісімковою та шістнадцятирічною, які використовують у комп’ютерній техніці. Двійкова система числення є представником позиційних систем [3], тому в неї дуже багато спільного із іншими системами цього класу. У даній статті ми розглянемо алгоритми переведення із десяткової системи числення в двійкову та вісімкову та навпаки і покажемо принцип роботи авторської програми.