СКЛАДОВІ ТА ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

  Оксана Тірон (Ізмаїл, Україна) |    Download article

Єдиного або загальновизнаного переліку ознак або проявів корпоративної культури не існує, найбільшого поширення набув перелік Френка Харріса і Річарда Морана, що розробили так звані характеристики корпоративної культури. На наш погляд ці ознаки не відносяться для конкретного підприємства і таким чином можуть застосовуватися на будь-яких суб’єктах господарювання.