УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ В ПОДЄБРАДАХ: ДО ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

  Антоніна Шкрибайло, Євгенія Бардонова (Київ, Україна)  |    Download article

Унаслідок Першої світової війни, жовтневого перевороту 1917 р. та остаточної поразки національно-визвольних змагань українського народу значна кількість діячів УНР емігрували до Чехословаччини, українські вояки були інтерновані і перебували в численних таборах Польщі, Румунії[8] та інших європейських країн. На початку 1920 р. кількість українських емігрантів в Європі становила понад 100 тис. осіб [8, с. 25].