ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

  Зоряна Комаринська (Львів, Україна)  |    Download article

Постановка наукової проблеми та її значення. Діяльність митрополита Андрея Шептицького, що очолював Українську греко-католицьку церкву у 1901-1944 рр., багатогранна й активна у різних напрямках: духовному, освітньому, культурному, економічному. Саме економічний аспект діяльності митрополита є важливим чинником у формуванні економічної свідомості, навчанні фінансової грамотності українців в умовах іноземного поневолення. Через власну економічну діяльність митрополит намагався залучити до цієї ділянки роботи українців й усіляко їх підтримував, сприяючи таким чином українському національному відродженню.