ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ГОТОВНОСТІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ РУКИ ДО ПИСЬМА ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  Альона Ардашова (Вінниця, Україна) |    Download article

Законом України «Про освіту» першим ступенем безперервної освіти у нашій країні визнано дошкільну освіту. Для результативного функціонування нового типу освітньої моделі – освіта протягом усього життя людини – на межах двох дотичних освітніх ступенів має бути узгоджена взаємодія основних компонентів освітнього процесу: мета, зміст, методи і прийоми, форми організації, кінцеві результати навчання. Разом з тим, необхідно узгодити вимоги до організації освіти не лише на межах освітніх ступенів (по вертикалі), але й протягом кожного з них (по горизонталі). Це твердження особливо важливе для дошкільної освіти, оскільки зрілість провідних психічних процесів, фізичні й інтелектуальні можливості дітей молодшого, середнього і старшого дошкільного віку надзвичайно різняться [1, с.4]. Тому у процесі професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти доцільною складовою готовності педагогів до професійної діяльності є їхня обізнаність з аспектами реалізації наступності та сформованість практичних умінь для роботи з дошкільниками від 4 до 6-7 років.