ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ

  Аліна Лубенська, Ліна Леонтьєва (Харків, Україна) |    Download article

Поняття кримінального правопорушення є одним з центральних у кримінальному праві. Всі інші його інститути так чи інакше обертаються навколо нього, розкриваючи зміст окремих елементів, що характеризують його, окремих сторін тощо. В історії кримінального права поняття кримінального правопорушення визначалось по-різному. Залежно від того, чому саме, яким обставинам надавалось більше значення – соціальній чи правовій характеристиці кримінального правопорушення, можна виділити три види визначення цього поняття: формальне, матеріальне та формально-матеріальне.