КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА МЕДИЦИНА ЯК ДИСЦИПЛЫНА. ЇХ ЗВ’ЯЗОК ТА ВІДМІННІСТЬ

  Сергієнко Катерина (Харків, Україна) |    Download article

Сучасна криміналістика як юридична наука має свою особисту розроблену загальну теорію, а також відповідні наукові методи дослідження. На її загальній, приватній та теоретичній основах розробляються техніко-криміналістичні заходи, тактичні прийоми та методики розслідування і пошуку злочинів. Зазначені технічні засоби, прийоми та способи розслідування формують систему криміналістики як науки і навчальної дисципліни.