ПОНЯТТЯ ОСОБИ. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ ТА ДІЄЗДАТНОСТІ У ДРЕВНЬОМУ РИМІ

  О.М. Перунова, Саід Юсеф (Харків, Україна) |    Download article

Цивільне право за самою своєю ідеєю передбачає наявність багатьох окремих автономних центрів, між якими зав’язуються найрізноманітніші господарські відносини. Усі такі центри господарського життя, клітинки того чи іншого суспільства і називаються суб’єктами цивільного права. Основну масу цивільно-правових центрів суб’єктів прав становлять люди, громадяни в загальноприйнятому розумінні — так звані фізичні особи. Разом з тим часто ті ж людські інтереси потребують, щоб у ролі самостійного центру господарського життя була визнана не та чи інша окрема фізична особа, а певна сукупність осіб (наприклад, цех, корпорація, підприємства усіх форм власності) або незалежна від них установа (лікарня, притулок). У такому випадку з’являються певні організації, яких називають юридичними особами.